Съобщение №ДОК22002170/10.02.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Зорница Димитрова относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditblagoevgrad-22002170.pdf 82.28 KB