Съобщение изх. №22008574/17.02.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Перник до "АВАНГАРД 2013" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2200059/05.01.2021 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditpernik-22008574.pdf 673.12 KB