Съобщение №ДОК22004002/23.03.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-жа Ангелина Цекова относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditblagoevgrad-22004002.pdf 83.77 KB