Съобщение изх. №22018353/30.03.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Габрово до "ДЕЛТА ТРЕЙДИНГ" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2205366/11.03.2021 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditgabrovo-22018353.pdf 231.89 KB