Съобщение изх. №22018791/31.03.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Габрово до "ТРЯВНА ЛЕС 2016" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2139267/28.02.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditgabrovo-22018791.pdf 233.67 KB