Съобщение изх. №22037440/29.04.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "КОРОНА МАРКЕТ" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2206851/05.04.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditdobrich-22037440.pdf 38.84 KB