Съобщение изх. №22006154/12.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ДОЛЧЕ ТЕНТАЦИОНЕ" ЕООД относно съставен АУАН №01-2200037/25.02.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditblagoevgrad-22006154.pdf 140.46 KB