Съобщение изх. №22044218/13.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ГЛАС СИСТЕМС Р" ЕООД относно съставен АУАН №21-2200032/25.03.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditsmolyan-22044218.pdf 46.01 KB