Съобщение изх. №22045995/19.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Стара Загора до "МДЖИ ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ" ЕООД относно съставен АУАН №24-220003030/04.05.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditstarazagora-22045995.pdf 857.19 KB