Съобщение изх. №22046067/19.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Монтана до "НОВ СТАРТ 202" ЕООД относно съставен АУАН №12-2200095 и АУАН №12-2200096 – всичките от 18.04.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditmontana-22046067.pdf 63.49 KB