Съобщение изх. №22047037/25.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "КЕПИТЪЛ ПРОПЪРТИ ЕНД ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД" ЕООД относно съставени АУАН №03-2200484 и АУАН №03-2200485 – всичките от 19.05.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditvarna-22047037.pdf 488.97 KB