Съобщение изх. №22047495/26.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Ловеч до "ПАНАЙОТОВ 2015" ЕООД относно съставени АУАН №№ 11-2200021, 11-2200022 и 11-2200023 – всичките от дата 21.04.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditlovech-22047495.pdf 75.09 KB