Съобщение изх. №22047500/26.05.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ДИЖЕНЮ В БОТТЕГЕ" ООД относно издаден Протокол №ПР2212598/28.04.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditvarna-22047500.pdf 539.32 KB