Съобщение изх. №23021342/30.03.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ЕМ ЕНД ДЖИ - ФРЕНДС" ЕООД

Съобщение изх. №23021342/30.03.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ЕМ ЕНД ДЖИ - ФРЕНДС" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2306390/16.02.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
DITBlagoevgrad-23021342.pdf 78.44 KB