Съобщение изх. №23028743/19.04.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ГРАНТ 26" ООД

Съобщение изх. №23028743/19.04.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ГРАНТ 26" ООД относно издаден Протокол №ПР2306855/10.03.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
DITVarna-23028743.pdf 1.11 MB