Съобщение изх. №23047468/15.05.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. София до "КРИС ГРУП 2016" ЕООД

Съобщение изх. №23047468/15.05.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. София до "КРИС ГРУП 2016" ЕООД относно съставен/и АУАН №№ 22-2300191/20.04.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
DITSofia-23047468.pdf 97.86 KB