Съобщение изх. №23047653/16.05.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ЛАВИНА С-ИЕ ДАМЯНОВИ" СД

Съобщение изх. №23047653/16.05.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "ЛАВИНА С-ИЕ ДАМЯНОВИ" СД относно съставен/и АУАН №21-2300060/09.05.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
DITSmolyan-23047653.pdf 56.89 KB