Съобщение изх. № 23048613/18.05.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до "КООПЕРАЦИЯ СИЛА-БРАЦИГОВО" ЕООД

Съобщение изх. № 23048613/18.05.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пазарджик до "КООПЕРАЦИЯ СИЛА-БРАЦИГОВО" ЕООД