Съобщение изх. № 23050430/29.05.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Смолян до "АКВА ВИЖЪН 01" ООД