Съобщение изх. № 23050534/29.05.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Монтана до "ЦЕН КОМЕРС 59" ЕООД