Съобщение изх. № 23050581/29.05.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "КАСА ДЕ ИСПАНИЯ" ЕООД