Предварителни обявления • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Предварителни обявления

Предварителни обявления

31.03.17

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 17057115 28.03.2017

"Разработване на процедура за активизиране на комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) в...

24.03.17

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 17047061 21.03.2017

Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери, необходими за изпълнението на проект BG05M9OP001-3.004 "Оптимизация и иновации в ИА...

13.02.17

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 17015937 10.02.2017

"Периодични доставки на копирна хартия, канцеларски материали и оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" с 3 (три) обособени...

13.02.17

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 17016218 10.02.2017

Закупуване на лицензи необходими за изпълнение дейността по проект BG05M9OP001-3.004 "Оптимизация и иновации в ИА...

20.09.16

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 16214868 01.09.2016

"Провеждане на специализирани (тематични) обучения на служители на ИА ГИТ (служители с инспекторски правомощия, юристконсулти, икономисти) в присъствена форма на територията на...

20.09.16

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 16215398 07.09.2016

"Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рискоя потенциал на обектите...

05.08.16

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 16210076 03.08.2016

"Закупуване на оборудване, необходимо за изпълнение на дейността по проект BG059OP001-3.004 "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ"" РОП...
   12 > >>