Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 47
Дата на публикуване: 24.04.2017
Последна промяна: 19.05.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0005 | Статус: Oтворена
30.05.2017 17:30
19.05.2017 17:30
31.05.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 46
Дата на публикуване: 03.04.2017
Последна промяна: 08.06.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0004 | Статус: Възложена
10.05.2017 17:30
28.04.2017 17:30
11.05.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 45
Дата на публикуване: 28.03.2017
Последна промяна: 14.06.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0003 | Статус: Затворена
03.05.2017 17:30
21.04.2017 10:46
04.05.2017 10:30
Номер в профила на купувача: 42
Дата на публикуване: 07.03.2017
Последна промяна: 14.06.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0002 | Статус: Oтворена
12.04.2017 17:30
03.04.2017 17:30
13.04.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 44
Дата на публикуване: 06.03.2017
Последна промяна: 01.06.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0001 | Статус: Възложена
11.04.2017 17:30
31.03.2017 17:30
12.04.2017 10:00
Номер в профила на купувача: 41
Дата на публикуване: 24.01.2017
Последна промяна: 06.04.2017
рамково споразумение | Номер в АОП: | Статус: Възложена
06.02.2017 17:30
03.02.2017 17:30
07.02.2017 13:00
Номер в профила на купувача: 39
Дата на публикуване: 16.12.2016
Последна промяна: 02.03.2017
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2016-0007 | Статус: Възложена
12.01.2017 17:30
06.01.2017 17:30
13.01.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 38
Дата на публикуване: 01.12.2016
Последна промяна: 03.05.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2016-0006 | Статус: Приключена
16.12.2016 17:30
09.12.2016 17:30
19.12.2016 11:00
Номер в профила на купувача: 35
Дата на публикуване: 25.11.2016
Последна промяна: 16.05.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2016-0005 | Статус: Затворена
06.01.2017 17:30
27.12.2016 17:30
09.01.2017 11:00
   12 > >>