Формуляри • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Формуляри

Формуляри

Образец на трудов договор по чл. 114а от КТ

doc.gifОбразец на трудов договор по чл. 114а от КТ.doc (41 KB)

Документи за образуване на административно производство по чл. 27-29 от Административнопроцесуалния кодекс (жалба)

doc.gifСигнал за нарушаване на трудовото законодателство (37 KB)

Документи за издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица

doc.gifИскане за даване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (190 KB)

Документи за издаване на  предварително разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници и служители, ползващи специална закрила

doc.gifИскане за даване на разрешение за съкращаване на някои категории работници и служители, които ползват особена закрила по чл. 333 от КТ (174.5 KB) 

Документи за издаване на нова трудова книжка

doc.gifМолба-декларация за издаване на нова трудова книжка (176 KB)

doc.gifПриложение № 2 към Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж (45.5 KB)

Документи за издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка

doc.gifИскане за издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка (173 KB)

doc.gifПриложение № 4 към чл. 10, ал. 2 от НСПДС (52 KB)

Документи за издаване на разрешения свързани с работа с взривни материали

doc.gifИскане за издаване на разрешение за проектиране на специални взривни работи (174 KB) 

doc.gifИскане за издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи (174.5 KB) 

doc.gifИскане за издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи (173.5 KB) 

  doc.gifИскане за издаване на разрешение за правото за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали (175 KB)

doc.gifИскане за издаване на разрешение за извършване на промишлени изпитвания на новоразработени взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология (175 KB) 

doc.gifИскане за издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология (171 KB) 

doc.gifИскане за издаване на разрешение за допускане до употреба на взривни материали, уреди и съоръжения, предназначени за взривната техника и технология от внос (171 KB)  

Други

doc.gifУведомление по чл.15, ал.3 от ЗЗБУТ (39.5 KB)

doc.gifИскане за служебно прекратяване на трудов договор по чл. 327, ал. 2 от КТ (201 KB) 

doc.gifИскане по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда (174 KB)

doc.gifПротокол за устно заявяване на административна услуга (205.5 KB)

doc.gifИскане (заявление) по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП

doc.gifИскане (заявление) по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба 12 от 25 юли 2016 г.

doc.gifИскане (заявление) за удостоверяване липса/наличие на НП/съдебно решение за нарушение на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от КТ

doc.gifФормуляр за отчитане на извънреден труд

УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 10, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ (ЗТМТМ)

doc.gifУведомление по чл. 10, ал. 1 от ЗТМТМ за действително започване на работа на гражданин от трета държава (за един работник) (208.5 KB)

doc.gifУведомление по чл. 10, ал. 1 от ЗТМТМ за действително започване на работа на гражданин от трета държава (за няколко работника) (214 KB)

Документи за достъп до електронни услуги на ИА ГИТ

doc.gifЗаявление за регистрация за ползване на електронни услуги (25.5 KB) 

(205.5 KB)