Резултати от проведени конкурси • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Конкурси > Резултати

Резултати от проведени конкурси

Проведен конкурс за длъжността:Резултат от конкурса:

Директор на дирекция „Инспекция по труда” със седалище София

Приключил на 22.08.2017г. с назначаване на:

Димо Георгиев Иванов

Инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Хасково

Приключил на 21.08.2017г. с назначаване на:

Танита Чанкова Колева

Директор на дирекция „Инспекция по труда” със седалище Видин

Приключил на 16.08.2017г. с назначаване на:

Надежда Стефанова Симеонова

Директор на дирекция „Инспекция по труда” със седалище Добрич

Приключил на 16.08.2017г. с назначаване на:

Ангел Недялков Петков

Инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Шумен

Приключил на 10.08.2017г. с назначаване на:

Георги Петров Петров

Старши инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Ловеч

Приключил на 07.08.2017г. с назначаване на:

Веселина Пенкова Цанова

Инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Сливен

Приключил на 06.07.2017г. с назначаване на:

Наталия Атанасова Содаджиева

Инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Благоевград

Приключил на 12.06.2017г. с назначаване на:

Йорданка Величкова Стоименова

Инспектор в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване” към Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Бургас

Приключил на 12.06.2017г. с назначаване на:

Диляна Иванова Илиева

Старши инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Монтана

Приключил на 01.06.2017г. с назначаване на:

Миглена Кирилова Трифонова

Инспектор в отдел „Условия на труд” към Дирекция „Инспекция по труда” със седалище София

(две щатни бройки)

Приключил на 01.06.2017г. с назначаване на:

1. Елина Бойчева Борисова

2. Юри Спасов Доцин

Инспектор в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване”, Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Пловдив

(три щатни бройки)

Приключил на 22.05.2017г. с назначаване на:

1. Добромир Иванов Иванов

2. Недялка Тодорова Чорбова

3. Тодор Делчев Буюклиев

Юрисконсулт в отдел "Трудови правоотношения и правно осигуряване", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище София

Приключил на 24.04.2017г. с назначаване на:

Васил Емилов Смилов

Старши юрисконсулт в отдел "Трудови правоотношения и правно осигуряване", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище София

Приключил на 24.04.2017г. с назначаване на:

Вера Сашкова Плачкова-Стоева

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ямбол

Приключил на 24.04.2017г. с назначаване на:

Евгени Илчев Груев

Главен инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Смолян

Приключил на 05.04.2017г. с назначаване на:

Иван Стефанов Чувитев

Младши експерт в Дирекция "Управление на човешките ресурси"

Приключил на 27.03.2017г. с назначаване на:

Рангелена Валентинова Миленкова

Юрисконсулт в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ловеч

Приключил на 10.03.2017г. с назначаване на:

Александър Лъчезаров Деков

Инспектор в отдел "Безопасност на труда и контролна дейност", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Варна

(три щатни бройки)

Приключил на 01.02.2017г. с назначаване на:

1. Емил Даниелов Начев

2. Добра Георгиева Иванова

3. Полина Миткова Митева

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ямбол

Приключил на 05.01.2017г. с назначаване на:

Светла Минчева Иванова

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Силистра

Приключил на 20.12.2016г. с назначаване на:

Даниела Иванова Тодорова

Главен инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Разград

Приключил на 19.12.2016г. с назначаване на:

Иван Стефанов Иванов

Юрисконсулт в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ловеч

Приключил на 07.12.2016г.

без издържал кандидат

Старши експерт в отдел "Административно обслужване" към Дирекция "Административно обслужване и информационни технологии"

Приключил на 05.12.2016г. с назначаване на:

Силвия Тодорова Господинова

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Шумен

Приключил на 02.12.2016г. с назначаване на:

Венцислава Валериева Руменова

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ямбол

(2 щатни бройки)

Приключил на 21.11.2016г. с назначаване на:

1. Екатерина Иванова Железова

2. Николай Костов Костадинов