Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Инструкции при работа със софтуер за регистриране на трудови договори по чл. 114а от КТ

30.01.17 | е-Услуги


Портал за договори по чл. 114а от КТ:

https://ednodnevni.gli.government.bg/IPSTS/


Контакти за технически въпроси :

02 8101 724

02 8101 708

 

Ръководство за потребителя :pdf.gifТУК

Внимание !

За първоначална работа със системата е необходимо да изпълните следните стъпки:

Изтеглете необходимия сертификат от тук

1. Двоен клик на сертификата gitgovernment.pfx
2. Изберете от радио бутона "Local Machine" и натиснете бутона "Next"
3. На следващия екран натиснете отново бутона "Next"
4. В полето "Password" въведете паролата: 123 и след това бутона "Next"
5. Изберете радио бутона "Place all certificate in the following store" и изберете бутона "Browse". Ще се покаже екран "Select Certificate Store", изберете "Trusted Root Certification Authorities" и натиснете бутона "OK". Натиснете бутона "Next"
6. На следващия екран натиснете бутона "Finish"
7. Ако всичко е минало успешно, ще получите потвърждение "The import was successful", натиснете бутона "OK"