Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Резултати от проведени конкурси

Проведен конкурс за длъжността:Резултат от конкурса:

Юрисконсулт в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ловеч

Приключил на 10.03.2017г. с назначаване на:

Александър Лъчезаров Деков

Инспектор в отдел "Безопасност на труда и контролна дейност", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Варна

(три щатни бройки)

Приключил на 01.02.2017г. с назначаване на:

1. Емил Даниелов Начев;

2. Добра Георгиева Иванова;

3. Полина Миткова Митева

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ямбол

Приключил на 05.01.2017г. с назначаване на:

Светла Минчева Иванова

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Силистра

Приключил на 20.12.2016г. с назначаване на:

Даниела Иванова Тодорова

Главен инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Разград

Приключил на 19.12.2016г. с назначаване на:

Иван Стефанов Иванов

Юрисконсулт в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ловеч

Приключил на 07.12.2016г.

без издържал кандидат

Старши експерт в отдел "Административно обслужване" към Дирекция "Административно обслужване и информационни технологии"

Приключил на 05.12.2016г. с назначаване на:

Силвия Тодорова Господинова

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Шумен

Приключил на 02.12.2016г. с назначаване на:

Венцислава Валериева Руменова

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ямбол

(2 щатни бройки)

Приключил на 21.11.2016г. с назначаване на:

Екатерина Иванова Железова;

Николай Костов Костадинов

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Благоевград

Приключил на 04.01.2016г. с назначаване на:

Мартина Любенова Стойчева

Старши инспектор в отдел "Административно, информационно и правно осигуряване", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Варна

(2 щатни бройки)

Приключил на 04.01.2016г. с назначаване на:

Любка Пенкова Бурназова;

Марияна Койчева Димова

Инспектор в отдел "Безопасност на труда и контролна дейност", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Варна

Приключил на 18.12.2015г.

без назначаване

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Добрич

Приключил на 23.11.2015г. с назначаване на:

Мая Руменова Кръстева

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ямбол

(2 щатни бройки)

Приключил на 10.09.2015г. с назначаване на:

Николай Иванов Славов;

Теодор Георгиев Русев

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Монтана

Приключил на 24.08.2015г. с назначаване на:

Крум Георгиев Милетиев

Старши инспектор в отдел "Безопасност на труда и контролна дейност", Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Стара Загора

Приключил на 03.08.2015г. с назначаване на:

Димитър Благоев Гаджев

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Шумен

Приключил на 02.07.2015г. с назначаване на:

Десислава Велева Велева-Иванова

Юрисконсулт в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Шумен

Приключил на 02.07.2015г. с назначаване на:

Пламена Петрова Данкова

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ямбол

Приключил на 24.06.2015г.

без назначаване

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ямбол

Приключил на 01.06.2015г. с назначаване на:

Ивайло Минчев Иванов

Инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Велико Търново

Приключил на 25.05.2015г. с назначаване на:

Християна Красимирова Лалева

Директор на дирекция "Инспекция по труда" със седалище Перник

Приключил на 11.05.2015г. с назначаване на:

Мария Стойкова Захариева

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Разград

Приключил на 04.05.2015г. с назначаване на:

Кремена Красенова Иванова

Директор на дирекция "Инспекция по труда" със седалище Добрич

Приключил на 27.04.2015г. с назначаване на:

Маргарита Господинова Антонова

Директор на дирекция "Инспекция по труда" със седалище Силистра

Приключил на 20.04.2015г. с назначаване на:

Венета Иванова Бабанова

Старши инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Шумен

Приключил на 30.03.2015г.

без назначаване

Юрисконсулт в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Шумен

Приключил на 30.03.2015г.

без назначаване

Директор на дирекция "Инспекция по труда" със седалище Видин

Приключил на 09.03.2015г. с назначаване на:

Илиян Гошов Митов

Старши инспектор в дирекция "Инспекция по труда" със седалище Смолян

Приключил на 04.03.2015г. с назначаване на:

Малин Желев Желев