Начало / За работодатели и работещи / Командироване/изпращане в рамките на предоставяне на услуги

Командироване/изпращане в рамките на предоставяне на услуги

Лица за контакт

Пълният текст

Labour Conditions in Bulgaria/Условия на труд в България

Условия на труд в Р България Labour_Conditions_in_Bulgaria...
Пълният текст

Minimum wage in Bulgaria/Минимална заплата в Р България

С Постановление № 372 от 22 декември 2016 г. на Министерски съвет се определя нов размер на минималната месечна работна заплата за страната в сила от 1 януари 2017 г. в размер на 460 лв. и на...
Пълният текст