Заповед РД-01-610/22.10.2020 на здравния министър, в Приложение 4 на която са определени критерии за близки контактни на потвърден случай на COVID-19