УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, че считано от 06.04.2022 г., се преустановява издаването на електронни удостоверения чрез „Системата за електронни удостоверения“, поддържана от ИА ГИТ, поради необходимост от извършване на профилактика.

При необходимост за издаване на удостоверения за участие в обществени поръчки и по европейски проекти (чл. 58, ал. 1, т. 3 от Закона да обществените поръчки), следва да подадете Вашето заявление:

  • на място - в нашите Дирекции „Инспекция по труда“ чрез подаване на писмено заявление – в рамките на установеното работно време на дирекциите от 09.00 до 17.30 ч. (формуляри/бланки на заявления са публикувани в интернет страницата на Инспекцията по труда, секция „Административно обслужване“, рубрика „Формуляри“ https://www.gli.government.bg/bg/node/6349 и са прикачени към настоящото съобщение);
  • заявяване чрез изпращане на заявление по поща или по куриер – можете да изпратите по поща или по куриер заявление за издаване на удостоверението до нашите Дирекции „Инспекция по труда“, като същото ще Ви бъде изпратено/предоставено по посочения от Вас в заявлението начин (формуляри/бланки на заявления са публикувани в интернет страницата на Инспекцията по труда, секция „Административно обслужване“, рубрика „Формуляри“ https://www.gli.government.bg/bg/node/6349 и са прикачени към настоящото съобщение);
  • заявление за издаване на удостоверение можете да ни изпратите и през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.

Освен в Дирекции „Инспекция по труда“, заявление за издаване на удостоверението може да подавате на място, както и да изпращате по поща или по куриер и на адреса по седалище и адрес на управление на Агенцията (гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3).

С цел намаляване на административната тежест, молим исканията за издаване на удостоверения по реда на цитираните норми да се подават приоритетно от възложителите по утвърдения служебен ред.

Уверяваме Ви, че полагаме необходимите усилия да осигурим възможно най-скоро достъпа до „Системата за електронни удостоверения“.

Благодарим за разбирането.