Съобщение изх. №22089142/03.112022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "ВАЛ ГРУП ИНВЕСТМЪНТ" ООД

Съобщение изх. №22089142/03.112022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "ВАЛ ГРУП ИНВЕСТМЪНТ" ООД относно издаден Протокол №ПР2224307/29.09.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditdobrich-22089142.pdf 75.86 KB