Съобщение изх. №22090287/10.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кюстендил до "БОРИВЕЛ" ЕООД

Съобщение изх. №22090287/10.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Кюстендил до "БОРИВЕЛ" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2232719/2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditkyustendil-22090287.pdf 102.81 KB