Съобщение изх. №22090439/10.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Сливен до "СТРИЙТ МАРКЕТ" ЕООД

Съобщение изх. №22090439/10.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Сливен до "СТРИЙТ МАРКЕТ" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2233965/04.11.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditsliven-22090439.pdf 75.73 KB