Съобщение изх. №22090494/11.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "МАКС Ж" ЕООД

Съобщение изх. №22090494/11.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "МАКС Ж" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2223766/31.10.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditdobrich-22090494.pdf 61.31 KB