Съобщение изх. №22090700/14.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ЕН ЕР ДЖИ – ЕМ ТРЕЙДИНГ" ЕООД

Съобщение изх. №22090700/14.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до "ЕН ЕР ДЖИ – ЕМ ТРЕЙДИНГ" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2231182/10.10.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditblagoevgrad-22090700.pdf 106.74 KB