Съобщение изх. №22091906/21.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Ангелов

Съобщение изх. №22091906/21.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Благоевград до г-н Ангелов относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditblagoevgrad-22091906.pdf 111.81 KB