Съобщение изх. №22093617/29.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ТОФИКС КОНСТРЪКШЪН" ЕООД

Съобщение изх. №22093617/29.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ТОФИКС КОНСТРЪКШЪН" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2233817/31.10.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ditvarna-22093617.pdf 65.12 KB