Съобщение изх. №23002827/17.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ПОЛИ ФЕШЪН" ДЗЗД

Съобщение изх. №23002827/17.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ПОЛИ ФЕШЪН" ДЗЗД относно издаден Протокол №ПР2241921/22.12.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
DITVarna-23002827.pdf 525.5 KB