Съобщение изх. №23003937/20.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "АЛТЕРА КА" ЕООД

Съобщение изх. №23003937/20.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "АЛТЕРА КА" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2240667/22.12.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
DITVarna-23003937.pdf 468.56 KB