Съобщение изх. №23007788/08.02.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Русе до "АУТО КАРБОН" ЕООД

Съобщение изх. №23007788/08.02.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Русе до "АУТО КАРБОН" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2242584/20.12.2022 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
DITRuse-23007788.pdf 97.12 KB