Съобщение изх. №230010376/20.02.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "УЗУНОВ 90 АНИМАЛПЕТС" ООД

Съобщение изх. №230010376/20.02.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "УЗУНОВ 90 АНИМАЛПЕТС" ООД относно издаден Протокол №ПР2301813/25.01.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
DITVarna-23010376.pdf 518.5 KB