Работодателите имат задължение да допълнят оценката на риска по отношение на епидемиологичната обстановка