Съобщение изх. №22089960/08.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "КОРОНА МАРКЕТ" ЕООД

Съобщение изх. №22089960/08.11.2022 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "КОРОНА МАРКЕТ" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2234563/2022 г.
Файлови документи
Attachment Size
ditdobrich-22089960.pdf 72.5 KB