Съобщение изх. №23002823/17.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ПЕКАНИТЕ" ООД

Съобщение изх. №23002823/17.01.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ПЕКАНИТЕ" ООД относно издаден Протокол №ПР2240930/13.12.2022 г.
Файлови документи
Attachment Size
DITVarna-23002823.pdf 507.06 KB