Съобщение изх. № 23006855/03.02.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ДИЖЕНЮ В БОТТЕГЕ" ООД

Съобщение изх. № 23006855/03.02.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ДИЖЕНЮ В БОТТЕГЕ" ООД относно издаден Протокол № ПР2242093/29.12.2022 г.
Файлови документи
Attachment Size
23006855.pdf 521.26 KB