Съобщение изх. №23014429/09.03.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до г-жа Керанка Колева

Съобщение изх. №23014429/09.03.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до г-жа Керанка Колева относно издадено постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.
Файлови документи
Attachment Size
DITVarna-23014429.pdf 479.56 KB