Съобщение изх. №23015782/15.03.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ТОФИКС КОНСТРЪКШЪН" ЕООД

Съобщение изх. №23015782/15.03.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ТОФИКС КОНСТРЪКШЪН" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2302428/17.02.2023 г.
Файлови документи
Attachment Size
DITVarna-23015782.pdf 527.4 KB