Трудова злополука с работничка, поразена от електрически ток