Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ИА ГИТ

Номер в профила на купувача
90
Вид
мини процедура по рамково споразумение
Статус
приключена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-29/22.11.2019 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки - Обединение „България ЕР - Посока“ ДЗЗД, „Хорнит“ ООД, „Аеротур ММ“ ООД и „Атлас Травелс“ ЕООД с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина“.

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП. Мини-процедура № 1712 в СЕВОП.

Линк на процедурата в Профила на Купувача на ЦОП.

Линк към преписката на процедурата в РОП.

Обхвата на обществената поръчка включва осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина на служители от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.