Еднодневни трудови договори (за 4 и 8 часа) по чл.114а, ал.1 от КТ